Huib Silvis nieuwe directeur van CMP - Kenniscentrum voor kust en zee in Leeuwarden

Per 1 februari is LEI-onderzoeker Huib Silvis benoemd tot hoofd van het Centre for Marine Policy in Leeuwarden. Het centrum, dat onderdeel is van Wageningen UR, richt zich op bestuursvraagstukken in het mariene milieu die een geïntegreerde aanpak vereisen: zowel sociaal-economisch als biologisch-technisch.

Huib Silvius. Foto: Wageningen Imares

Het beleid voor zee- en kustgebieden is snel aan het veranderen. Bij het nieuwe beleid komen verschillende terreinen samen zoals ruimtelijke ordening, milieu en bestuur. Ook de samenleving raakt steeds meer betrokken bij vraagstukken die spelen rondom de zee. Onderzoekers die beleidsmakers adviseren moeten vanuit verschillende disciplines samenwerken en methoden ontwikkelen. Dat is dan ook de aanpak van het kenniscentrum.

Het CMP is mogelijk gemaakt door een startsubsidie van de Provincie Fryslân. De provincie profileert zich daarmee als een kennisregio op dit gebied, die aangesloten is op de academische wereld. Zij doet dit bijvoorbeeld ook door ruimte te bieden aan netwerkorganisaties zoals Wetsus en de Waddenacademie. Het CMP is gevestigd in een locatie van Hogeschool van Hall Larenstein. In de afgelopen maanden heeft Tammo Bult, onderzoeker bij Imares, deze functie ad interim uitgeoefend.

Huib Silvis blijft naast zijn directeurschap van het CMP hoofd van het onderzoeksveld Natuurlijke Hulpbronnen bij het LEI.

Website Centre for Marine Policy