Impuls voor Nederlands kust- en zeeonderzoek

Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (KNAW) gaat samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NWO).

De twee belangrijkste Nederlandse kennisinstituten op het gebied van kust- en zeeonderzoek gaan samen verder. Dat hebben de besturen van NWO en KNAW in principe besloten. KNAW draagt het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME, onderdeel van het Nederlands Instituut voor Ecologie) over aan NWO. Het CEME wordt daarna samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) gebundeld tot één instituut. Deze samenvoeging geeft een krachtige impuls aan de Nederlandse positie in het wereldwijde kust- en zeeonderzoek.

Met de samenvoeging van het CEME met het NIOZ ontstaat een instituut dat alle aspecten van het kust- en zeeonderzoek bestrijkt. De nationale kennisinfrastructuur wordt versterkt door een efficiëntere benutting van de zeeonderzoeksfaciliteiten. Dit NWO-onderzoeksinstituut krijgt op deze manier een sterkere positie in de internationale onderzoeksector voor het doen van fundamenteel kust- en zeeonderzoek. Het NIOO zet als KNAW-instituut haar internationaal georiënteerde ecologische onderzoek op het gebied van zoetwater en land voort te Wageningen.

Het besluit van KNAW en NWO vloeit voort uit het advies van de 'Adviescommissie Herschikking CEME' (commissie Breimer). NIOZ (vanuit Texel) en CEME (vanuit Yerseke) zullen voortbouwen op de al bestaande intensieve samenwerking. In de komende periode wordt gewerkt  aan de voltooiing van deze samenvoeging.

Over KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor achttien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. De KNAW geldt daarmee als de autoriteit voor en van de Nederlandse wetenschap.

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.