Inauguratie Paddy Walker en officiële opening kenniscentrum Marien

Woensdag 26 oktober 2011 vindt de inauguratie van Paddy Walker bij Hogeschool Van Hall Larenstein, locatie Leeuwarden, plaats. Daarnaast zal het kenniscentrum Marien officieel worden geopend.

Het duurzaam gebruik van onze kust- en zeegebieden vraagt om inzicht en kennis. Waar belangen van de natuur, economie en maatschappij samenkomen moeten duurzame beslissingen goed afgewogen worden. Voor een duurzame toekomst van de visserij en aquacultuur is het van belang dat vissers, kwekers, visverwerkers, beleidsmakers, onderzoekers, en het onderwijs, goed kunnen samenwerken.  

Om hierin te ondersteunen is dr. Paddy Walker per 1 juni 2011 aangesteld als lector Duurzame Visserij en Aquacultuur bij de opleiding Kust- en zeemanagement. Paddy werkt, zowel nationaal als internationaal, al ruim twintig jaar aan vis- en visserijbiologie als onderzoeker, beleidsmedewerker en adviseur bij verschillende onderzoeksinstituten en organisaties. Als ervaringsdeskundige is Paddy zeer vertrouwd geraakt met een brede dialoog over visserij en aquacultuur.

Paddy Walker zal met de andere twee lectoren van de opleiding , Martin Pastoors en Martin Baptist, als drie-eenheid gezamenlijk invulling geven aan het nieuwe Kenniscentrum Marien van Hogeschool Van Hall Larenstein. Hiermee komen de expertise gebieden van zeebeleid, ecosystemen en visserij & aquacultuur bijeen. Dit voor Nederland unieke Kenniscentrum Marien zal als platform fungeren. Aan de hand van actuele vraagstukken uit de praktijk werken lectoren, onderzoekers, docenten, studenten en professionals uit het werkveld samen om zo tot een duurzaam gebruik van kust en zee te komen.