Indringende film 'Onderstroom' over energietransitie en burgerparticipatie

Tijdens het Noordelijk Film Festival 2016 presenteerde de Waddenacademie op 11 november in een goed gevulde Kleine Zaal van Schouwburg De Harmonie de film 'Onderstroom' van Jeroen Hoogendoorn. De film, waarvoor na afloop enthousiast werd geapplaudisseerd, werd gevolgd door een debat onder leiding van Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water van de Waddenacademie.

Pier Vellinga leidde de discussie
Panel op het podium tijdens debat over de film 'Onderstroom' Noordelijk Film Festival 2016

Panelleden waren Isabelle Diks (wethouder duurzaamheid gemeente Leeuwarden), Johannes Houtsma (Platform Duurzaam Fryslân), Albert Koers (Comité Hou Fryslân Mooi), Henk Vellinga (Dorpsmolen Reduzum) en Hans van der Werf (Friese Milieu Federatie) en de filmmaker zelf.

De levendige en soms felle discussie met de panelleden onderling en met de zaal concentreerde zich op een tweetal punten die uit de film naar voren kwamen: de al dan niet wezenlijke bijdrage van windenergie en zonne-energie aan het totaal van de energietransitie, en de vraag hoe de groeiende kloof tussen politiek, bedrijfsleven en de burgers te overbruggen. Duidelijk werd het belang van het vroegtijdig betrekken van de lokale bevolking bij ontwikkelingen die gevolgen hebben voor hun toekomstige welvaart en welzijn. Daaraan ontbreekt het te vaak, zo was de opvatting bij zowel de panelleden als ook in de zaal. 'Op dit moment is het te vaak over ons, maar zonder ons', zo werd dit kort en bondig samengevat.

Na een uur discussie moest Pier Vellinga de discussie, die nog lang niet was afgerond, stoppen omdat de zaal moest worden klaargemaakt voor een volgende filmvoorstelling. Maar het was duidelijk dat de discussie naar aanleiding van de film voorlopig door zal gaan.

Bekijk de trailer van Onderstroom.