Inspirerende visies op Marneslenk

Op 31 augustus j.l. zijn in Pingjum een drietal visies op de toekomst van de Marneslenk gepresenteerd. De visies zijn het resultaat van een intensieve werkweek onder de noemer Living Lab Marneslenk 2.0.

Fietsexcursie Marneslenk. Foto: Peter de Ruyter

Gedurende de week hebben studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit en jonge onderzoekers van Wetterskip Fryslân en de Jonge Waddenacademie zich over de toekomst van de voormalige zeearm in het noordwesten van Fryslân gebogen. Zij deden dit op initiatief van landschapsarchitect Peter de Ruyter, hoogleraar Theo Spek van de RUG en stichting Nieuw Atlantis Pingjum. De week kwam tot stand met steun van de Waddenacademie, Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân.

In het eeuwenoude Marneslenkgebied gaat in de toekomst veel veranderen. De zeespiegelstijging in de Waddenzee vraagt om een versterking van de Waddendijk en leidt tot verzilting binnendijks. Direct daaraan gekoppeld is de vraag hoe we omgaan met het steeds schaarser wordende zoetwater in het gebied. Er is veel voor te zeggen om meer ruimte te creëren voor het vasthouden van gebiedseigen zoetwater binnendijks, zodat boer en natuur minder afhankelijk zijn van het doorspoelen met gebiedsvreemd water in perioden van droogte. Kortom, hoe kan het gebied van de Marneslenk weerbaarder worden gemaakt met oog voor de rijke historie van het gebied? De week was opgebouwd aan de hand van lezingen van onder andere klimaathoogleraar Pier Vellinga, veldbezoeken en 'oral history'; een avond met persoonlijke verhalen van dorpsbewoners over de bijzondere geschiedenis van het gebied.

Bij de eindpresentatie toonde dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân zich verguld met de visies: 'Ik weet niet of alle voorstellen haalbaar zijn, maar dit is wel de manier om naar de problemen van deze tijd te kijken. We moeten zoeken naar integrale oplossingen en daarbij hebben we de creativiteit van jonge mensen hard nodig'.

Bekijk een uitgebreid verslag van de week: ‘Living Lab Marneslenk 2.0’ Verslag van een zoektocht naar een weerbaarder landschap (pdf 6,4 Mb)

Het Friesch dagblad deed ook verslag van de werkweek.

Lees het artikel in de Leeuwarder Courant.

Presentatie Peter de Ruyter (pdf 6 Mb)

Presentatie Pier Vellinga (pdf 4,2 Mb)

Presentatie Theo Spek (pdf 11 Mb)