Internationaal congres op Terschelling

Leeuwarden en Terschelling vormden van 10 tot 14 juni jl. het podium voor het 16e ISISA (International Small Islands Studies Association) congres met als titel: ‘The changing futures of islands’. Vanuit de hele wereld kwamen ruim 140 wetenschappers die betrokken zijn bij studies over kleine eilanden bij elkaar om over dit onderwerp te praten en om van elkaar te leren. Hoofdorganisator was de Waddenacademie.

Excursie in de duinen van Terschelling. Foto: Gerard Roos

Eens in de twee jaar houdt ISISA een congres over het leven op eilanden: hoe het is om er te wonen en te werken, over de identiteit van de eilanders, de economie, huisvesting, de verhouding met het vasteland en het toerisme. Alle eilanden hebben te maken met de natuur, het beheer ervan en de klimaatverandering.

Leeuwarden 2018

”Wetenschappelijke inzichten op deze terreinen zijn voor het beleid en beheer van het werelderfgoed in het Waddengebied van cruciaal belang”, legt secretaris Klaas Deen uit. “Dat was voor de Waddenacademie reden om dit congres juist in 2018 naar Nederland te halen, zodat kon worden aangesloten bij Leeuwarden als culturele hoofdstad.” De officiële opening van het congres vond vorige week zondag dan ook plaats in de Blokhuispoort, het episch centrum van Leeuwarden 2018.

Klimaatverandering

Belangrijk onderwerp op de conferentie was de klimaatverandering. “Daar hebben veel eilanden in de wereld mee te maken, zo ook de Waddeneilanden”, aldus Deen. De Waddenacademie en Het Programma Rijke Waddenzee (PRW) presenteerden vorige week maandag de eerste uitkomsten van een studie naar de relatie tussen zeespiegelstijging, bodemdaling en opslibbing in de Waddenzee.
Het gezelschap bleef tot maandagmiddag in Leeuwarden. Na een educatieve bustour door Friesland onder leiding van Joop Mulder, met een stop in Hegebeintum bij de hoogste terp van Nederland, reisde het gezelschap voor de rest van het programma af naar Terschelling.

Huifkar

Naast alle inhoudelijke sessies die plaatsvonden in het Maritiem Instituut Willem Barentsz en in Hotel Schylge, was er op woensdagmiddag gelegenheid om Terschelling te verkennen. Met maar liefst negen huifkarren ging het gezelschap op pad. Dit vormde voor velen het hoogtepunt van het congres.
Er werd onder meer een bezoek gebracht aan boerderij de Gèskieker op Kinnum, waar Neeke Buren-van Zwol vertelde over haar leven als boerin op het eiland. Aansluitend bezocht men het expeditieproject van kunstenaar Marc van Vliet. Over de doorsnede van het eiland is een lijn geplaatst van 160 palen die de verwachte waterhoogte in de 22e eeuw visualiseert. Ook ging men samen met Staatsbosbeheer op excursie door het duingebied bij Paal 8.

Geslaagd

Voordat de deelnemers weer huiswaarts keerden, konden de liefhebbers op vrijdagochtend naar de Oerolvoorstelling ‘Prikkel’ van collectief AM.OK in de Bubbel in het bos van Formerum. Hoewel de Waddenacademie vaker congressen organiseert, was dit een bijzonder congres, vond Deen. “Het feit dat de deelnemers vanuit de hele wereld afreisden om hier aanwezig te zijn, maakt het speciaal. We kunnen terugkijken op een geslaagd congres.” Over twee jaar zal het 17e ISISA congres plaatsvinden in Canada.

Bekijk hier alle informatie over het Symposium, met het volledige programma, book of abstracts, deelnemerslijst en een foto-impressie van alle dagen.

Bovenstaand artikel verscheen op 21 juni in Weekblad De Terschellinger.

Meer pers over de conferentie:

- Eilanders van alle continenten voor congres naar Terschelling Leeuwarder Courant 8 juni 2018

- Friese waddeneilanden leren van tropische college's Omrop Fryslân 11 juni 2018

- Wetenschappers uit Fiji leren bij op Terschelling Friesch Dagblad 14-6-1028

- Artikel ISISA Antilliaans Dagblad (18 juni 2018)

- Artikel Amigoe (19 juni 2018)