Interview met Pavel Kabat in Resource

In het blad Resource van Wageningen UR een gesprek met Pavel Kabat over de afronding van het nationale onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte, waar hij als wetenschappelijk directeur zes jaar richting aan gaf. Maar een direct vervolg is er niet. Het klimaatonderzoek zelf lijdt aan een veranderd klimaat. Kabat blikt in het interview terug en vooruit.

Pavel Kabat. Foto: Zwanette jager

Lees het volledige interview getiteld: Ik ben bezorgd maar niet pessimistisch

Resultaten Klimaat voor Ruimte
Klimaat voor Ruimte is een groot landelijk onderzoeksprogramma van 100 miljoen euro: 40 miljoen van het Rijk, 60 miljoen van particuliere partijen. Meer dan 300 onderzoekers van diverse universiteiten en instellingen zijn erbij betrokken. Het programma levert 75 promoties op, waarvan 25 in Wageningen. Wetenschappers schreven meer dan 800 artikelen in peer reviewed tijdschriften. Het programma leidde tot meer dan 80 publiek-private samenwerkingen. Een deel van de succesnummers is beschreven in het Praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten. Het boek, de achtergronden en resultaten zijn te zien op
www.ruimtevoorklimaat.nl.