Interview met Pavel Kabat, nieuwe directeur van onderzoeksinstituut IIASA

"Ik heb de topwetenschappers in water dicht om me heen"

Pval Kabat. Foto: IIASA

Van Wageningen en de Wadden naar Wenen, naar het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Bij dit vermaarde, maar in de waterwereld minder bekende onderzoeksinstituut is professor Pavel Kabat sinds 1 februari jl. directeur. Kabat was in Nederland onder meer lid van de Deltacommissie en geniet een reputatie als internationaal water- en klimaatexpert. IIASA is voor hem dé plek om hier een passend vervolg aan te geven. Comfortabel voor de wetenschapper is dat het IIASA over voldoende onderzoeksgeld beschikt, waardoor hij “echt iets voor de wereld kan betekenen”. Het IIASA gaat zich de komende jaren nadrukkelijk toeleggen op het thema water en voedsel. Op het aankomende Wereld Water Forum in Marseille wordt het nieuwe wateronderzoeksprogramma gepresenteerd.

Kabat, geboren in Praag, 1958, was in Nederland onder meer lid van de Deltacommissie en wetenschappelijk directeur van het nationale onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte. Bij Wageningen UR gaf hij tot voor kort leiding aan de Earth System Science and Climate Change Group en aan Wageningen Climate Centre.In zijn nieuwe functie blijft Kabat hoogleraar aan de Wageningse universiteit. Ook blijft hij tot deze zomer directeur en bestuursvoorzitter van de Waddenacademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), en daarna ‘gewoon’ lid van het bestuur. 

Volledig interview op website Waterforum