Invloed vervuiling Waddenzee op in sediment levende dieren

Op 21 april promoveerde Joao Leite Gusmão Junior aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzocht hoe de ecologische functie van in het sediment levende dieren, zoals kokkels en wormen, wordt beïnvloed door milieuvervuiling, veranderingen in hun habitat en de vestiging van nieuwe soorten.

Wadpieren op de wadplaat

Leite Gusmão Junior constateerde bijvoorbeeld dat zeegrassen het voorkomen van gravende garnalen en wormen begunstigen en dat rifvormende mossels de groei van microalgen bevorderen. ‘Kortom,’ concludeert de promovendus, ‘een focus op biologische kenmerken kan een informatief beeld geven van het functioneren van sedimentaire mariene ecosystemen, zoals die in de Waddenzee.’

De functies van in het sediment levende organismen zijn belangrijk voor ecosystemen zoals de Waddenzee, omdat ze de eigenschappen van het substraat beïnvloeden en daarnaast een belangrijke voedselbron zijn voor vogels en vissen. Om hun functie te onderzoeken, analyseerde Leite welke kenmerken van het dier, zoals gedrag en lichaamsvorm, gerelateerd zijn aan verschillende omgevingsomstandigheden. In dit geval vervuilde en niet-vervuilde locaties. Hij kwam erachter dat het analyseren van de diversiteit van biologische kenmerken veel nieuwe informatie geeft over wat er gaande is in mariene ecosystemen.

De belangrijkste conclusies in zijn proefschrift zijn: 1) Het analyseren van biologische kenmerken verbetert het vermogen om de schadelijke effecten van zeevervuiling te detecteren; 2) Variaties in het milieu, zoals veranderingen in zeegrasdichtheden, hebben een groot effect op de verschillende biologische kenmerken die te vinden zijn in sedimentaire gemeenschappen; 3) Met de komst van nieuwe soorten kunnen volledig nieuwe biologische kenmerken worden geïntroduceerd in sedimentaire gemeenschappen; 4) Een aantal soorten kan ook de functie van andere organismen beïnvloeden door hun voorkomen te faciliteren.

Het proefschrift is te vinden in het overzicht van waddengerelateerde proefschriften.

Joao Leite Gusmão Junior voerde zijn onderzoek uit bij het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences GELIFES van de Rijksuniversiteit Groningen. Het kende verschillende financieringsbronnen: ‘CNPq (Brazil); CAPES (Brazil); NSF BIO-OCE grant 1336206 and in-kind support; CEM-UFPR; and RUG’.