Inzicht in troebel water

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van Maren en Marcel Taal, onderzoekers bij Deltares. De Eems-Dollard is van grote waarde voor Groningen en Duitsland. Het gebied is rijk aan natuur en het levert met drie grote havens ook veel werkgelegenheid op. Maar het water van de Eems-Dollard en Eems-rivier wordt troebeler, zo blijkt uit metingen van de afgelopen 25 jaar.

Troebel water in het Eems-Dollard gebied. Foto: Waddenacademie.

Gevolg is dat het water minder licht vangt waardoor algen niet kunnen groeien, terwijl die de basis zijn voor de voedselketen. Daarnaast kunnen vogels en vissen minder goed voedsel vangen. De angst leeft dat troebeler water een minder rijk ecosysteem oplevert en de natuurwaarden flink achteruitgaan.

Maar hoeveel troebeler is het nu eigenlijk en hoe erg is dit? Komt dit door het baggeren voor de scheepvaart, zoals velen denken? Zijn maatregelen mogelijk? Allemaal vragen die erg leven bij de stakeholders in dit gebied. 

Recent onderzoek van Deltares en Imares heeft veel helderheid opgeleverd over oorzaken van vertroebeling in de Eems-Dollard en de Eems-rivier in Duitsland. De Eems-rivier is tien keer zo troebel geworden in de laatste twintig jaar. Er liggen dikke plakken vloeibaar slib op de bodem en de rivier is vaak zuurstofloos.

Lees het volledige artikel Inzicht in troebel water op de website van het Friesch Dagblad. Hier vindt u ook de mogelijkheid om te reageren op het artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.