It Fryske Gea ziet goede kansen voor zilte land

It Fryske Gea maakt zich sterk voor een vitale en bruisende Waddenkust, met een krachtige zilte landbouw, versterking van recreatie, groene dijken, levendige dorpen en natuur.

Excursie over de dijk tijdens het symposium Over Zilte Vitaliteit. Foto: Zwanette Jager.

De organisatie heeft zich twee jaar lang verdiept in de problematiek van het grensgebied tussen zout en zoet en presenteert nu een visie aan de hand waarvan alle betrokken sectoren samen naar de toekomst kunnen kijken.

Lees het artikel van Halbe Hettema in de Leeuwarder Courant van 29 januari (pdf)

Ook het Friesch Dagblad besteedde op 29 januari aandacht aan de visie van het Fryske Gea in het artikel It Fryske Gea wil waddengebied verzilten en een bijbehorend achtergrondartikel.

Bekijk de visie Zilte Vitaliteit van It Fryske Gea.

Op 13 maart 2015 organiseerde de Waddenacademie samen met Stichting Noorderbreedte een symposium over Zilte Vitaliteit. Alle informatie het symposium is hier te bekijken. http://www.waddenacademie.nl/organisatie/symposia/symposium-over-zilte-vitaliteit/