It Fryske Gea zoekt een nieuw bestuurslid

Het bestuur van It Fryske Gea zoekt kandidaten voor de functie van bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar gegadigden met aantoonbare kennis en/of werkervaring in de ecologie of natuureducatie.

It Fryske Gea

In het aanstellingsprotocol en de profielschets staan de benodigde competenties beschreven. Deze profielschets kan hier worden gedownload op de site van het Fryske Gea en ook worden aangevraagd bij het secretariaat van It Fryske Gea te Olterterp, telefoon 0512-381448.
It Fryske Gea stelt enkele voorwaarden aan haar bestuursleden. Zo mag een kandidaat bijvoorbeeld geen zakelijk relatie hebben met It Fryske Gea. De gestelde voorwaarden staan beschreven in de statuten en het Reglement CBF-keur.

Reageren
Wilt u zich inzetten voor het behoud en de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie in Fryslân? Stuur dan uw motivatie met cv aan het Bestuur van It Fryske Gea, Postbus 3, 9244 ZN Beetsterzwaag of via info@itfryskegea.nl (tot uiterlijk 4 januari 2013). Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter mr. A. van der Meer, via It Fryske Gea, tel. 0512-381448.

Voor informatie zie: www.itfryskegea.nl.