Jaarverslag Waddenacademie KNAW 2009 en 2010 digitaal beschikbaar

Het eerste exemplaar van het jaarverslag 2009 en 2010 van de Waddenacademie werd op 12 april 2011 door Pavel Kabat aangeboden aan Theo Mulder, directeur onderzoeksinstituten van de KNAW.

Cover jaarverslag

Het jaarverslag over de eerste twee volle jaren van het bestaan van de Waddenacademie is een combinatie van wetenschappelijke verslaggeving over de verrichte activiteiten, afgewisseld met interviews en colums van onder andere wetenschapper Theunis Piersma, bestuurder John Jorritsma en president van de KNAW Robbert Dijkgraaf.

Download het Jaarverslag Waddenacademie KNAW 2009 en 2010 (pdf 10 Mb)

Bekijk alle publicaties van de Waddenacademie.