Jaarverslag Waddenfonds 2016

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2016 uitgebracht, dat de titel Toekomstgericht investeren heeft gekregen.

Cover Jaarverslag Waddenfonds 2016

Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het Investeringskader Waddengebied, waarbij ook gelden van het Waddenfonds worden geïnvesteerd in projecten die van grote betekenis zijn voor de toekomst van het waddengebied. Een eerste aanzet daartoe is de reservering van 47 miljoen euro voor vijf grote projecten, onder andere voor het programma Vitale Kust Eems-Dollard en voor de aanleg van de vismigratierivier Afsluitdijk. De reservering van de financiële bijdragen aan de majeure projecten maakt een totale investering van 90 miljoen euro in het waddengebied mogelijk.
 
Daarnaast heeft het Waddenfonds in 2016 nog eens 22 miljoen euro geïnvesteerd in 19 andere projecten. In het jaarverslag kunt u lezen om welke projecten het precies gaat. Ook geeft het jaarverslag de financiële verantwoording en onze ambities voor het komend jaar weer.  Op pagina 31 wordt de rol van de Waddenacademie toegelicht.

Download het Jaarverslag Waddenfonds 2016 (pdf 2,3 Mb)