Jonge Waddenonderzoekers analyseren relatie wetenschap en praktijk

17 mei jl. werd in Leeuwarden een masterclass gehouden over de aansluiting tussen wetenschap en praktijk. De bijeenkomst, die werd georganiseerd door de Universiteit Twente in samenwerking met de Waddenacademie, was speciaal bedoeld voor promovendi die onderzoek doen in de Waddenregio. De dagvoorzitter was prof. Geert Dewulf van de Universiteit Twente.

figuur engaged scholarschip

Namens de Waddenacademie verwelkomde bestuurslid Hessel Speelman (portefeuille geowetenschap) de acht deelnemers. Hij benadrukte het belang van een nieuwe generatie waddenwetenschappers die op basis van hun kennis een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Vervolgens gaf elk van de deelnemende promovendi eerst aan op welke wijze zijn/haar onderzoek aan de praktijk zou kunnen worden verbonden. Dit leidde ondermeer tot discussie over de mate waarin de wetenschapper zijn/haar onafhankelijkheid moet bewaken. In de middag werd dieper ingegaan op de mogelijke relaties die wetenschap en praktijk met elkaar kunnen aangaan binnen het concept van 'engaged scholarship'. De dagvoorzitter sloot de dag af met een compliment aan de deelnemers voor hun bijdrage en sprak de hoop uit op een vervolgbijeenkomst over dit thema.