Jos Engelen toegetreden tot Raad van Toezicht Waddenacademie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de Stichting Waddenacademie. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 7 november jl. namen prof.dr. Taede Sminia en ir. Marius Enthoven afscheid van de Raad van Toezicht.

Jos Engelen. Foto: CERN

Beiden waren vanaf de start in 2008 bij de Waddenacademie betrokken. Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht, bedankte hen voor hun belangrijke bijdrage aan de huidige positie die de Waddenacademie inneemt. Tijdens dezelfde vergadering werd prof. dr. Jos Engelen als nieuw lid benoemd. Jos Engelen was tot 1 oktober jl. voorzitter van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Jos Engelen neemt de plaats in van Taede Sminia als vertegenwoordiger van de wetenschap. De opvolging van Marius Enthoven als vertegenwoordiger van het bestuur en beleid is nog gaande.

Lees meer over de Raad van Toezicht