Kansen voor toerisme achter de waddendijk

Groningen - Er liggen genoeg kansen voor het toerisme achter de waddendijk, de kunst is echter ze te zien en met elkaar te verbinden.

Het inzetten van de lokale bevolking als ambassadeurs van het gebied, die de veelal alleen of in kleine groepjes reizende toeristen begeleiden en over hun omgeving vertellen, zou een mooie oplossing zijn. Tot die conclusie kwamen de bezoekers aan het symposium Op 'n Diek dat gisteren gehouden werd in de Hanzehogeschool in Groningen.

Een breed gezelschap boog zich op het symposium over zaken als de waarde van het gebied, de inrichtingsmogelijkheden en de kansen en (on)mogelijkheden op toeristisch vlak. Duidelijk werd dat in het gebied, dat voor een groot deel beheerd wordt door Het Groninger Landschap, veel onduidelijk is over wat wel en niet mag. De verschillende groepen die uiteengingen om samen een visie op het gebied te ontwikkelen, presenteerden gistermiddag hun bevindingen.

Een van de meest gehoorde aanbevelingen was het minimaliseren van het aantal bordjes in het gebied.Veel mensen die naar het gebied komen, doen dat vooral om het zogenoemde één-op-één-toerisme te beleven. Het je in je eentje of in heel kleine groepjes beleven van de weidse ruimte; de grootste kracht van het gebied. En als er dan toch bordjes moeten staan, dan liever bordjes die je het gebied intrekken dan die je vertellen waar je juist niet mag komen. Ook werd een aantal ideeën gelanceerd dat de beleving van het gebied zou kunnen versterken. Zo werd gesproken over het opwerpen van een nieuwe wierde met daarop een overnachtingsmogelijkheid in een gebied waar eb en vloed nog vrij spel hebben. Op die manier zouden bezoekers de dreiging van de zee kunnen beleven.

Het symposium was georganiseerd door deWaddenacademie en het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling Noorderruimte.

Meer over het symposium van 21 en 22 juni 2011.