Kennis bundelen: stel eisen aan onderzoeksprogramma's

Rapport vergelijkt wetenschappelijk onderzoek rivieren en kusten.

Eén van de doelen van grote onderzoeksprogramma's is het bundelen van kennis. Kennis van verschillende vakgebieden, en kennis van wetenschappers en praktijkmensen. Dat blijkt beter te lukken wanneer aan die programma's vooraf de juiste eisen worden gesteld. Dit blijkt uit het rapport http://www.waddenacademie.knaw.nl/fileadmin/inhoud/pdf/nieuws/pdf/Kennis_bundelen_in_onderzoeksprogrammas_-_Rathenau_Instituut.pdfKennis bundelen in onderzoeksprogramma's (pdf 0,9 Mb) van het Rathenau Instituut.

Vergelijking onderzoek rivieren en kusten
Voor het rapport is vergeleken hoe goed kennis gebundeld wordt in twee onderzoeksgebieden: het rivieronderzoek en het kustonderzoek. Ook is onderzocht hoe goed die kennis zich in beide gevallen leent voor de praktijk van het beheer van natuur en water. Zowel bij rivieren als bij kusten combineren grote onderzoeksprogramma's ecologisch, aardwetenschappelijk en waterbouwkundig onderzoek. Beide vakgebieden zijn ook van belang voor de praktijk van rivier- en kustmanagement, waarin beperking van overstromingsgevaar en goed natuurbeheer moeten samengaan.

In het rivieronderzoek zijn onderzoekers er in geslaagd om in een reeks van onderzoeksprogramma's verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen. Dankzij de onderzoeksprogramma's begrijpen wetenschappers uit verschillende vakgebieden elkaars taal en kunnen elkaars kennis benutten. De kennis wordt ook gebruikt voor beter beheer van de rivieren. In het kustonderzoek lukken deze zaken nog niet zo goed.

Samenwerking en taakverdeling als voorwaarde
De verschillen worden verklaard door de eisen die gelden voor het opstellen en uitvoeren van het hele programma en eisen aan de samenwerking binnen afzonderlijke projecten. Belangrijk zijn samenwerking en taakverdeling. Wanneer er onderzoekers zijn die het bundelen van kennis op zich nemen, kunnen anderen juist specialistisch onderzoek doen.

Dat is een uitdaging, omdat nieuwe inzichten telkens nieuwe mogelijkheden leveren voor kennisbundeling. Die inzichten roepen soms ook meer vragen op dan ze beantwoorden. Maar uit het rivieronderzoek blijkt dat kennisbundeling toch haalbaar is. Ook op zo'n manier dat de kennis gebruikt kan worden in de praktijk van rivierbeheer.

Meer informatie: www.rathenau.nl