Kennis essentieel voor een duurzaam welvarend Nederland

De Nederlandse economie heeft de komende decennia dringend behoefte aan wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt dat in het position paper 'Kennis essentieel voor een duurzaam welvarend Nederland'.

De Haven den Delfzijl. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS.

De raad van bestuur van NWO analyseert in het position paper dat de tijd van ‘Nederland – distributieland’ langzaam naar de achtergrond zal verdwijnen. Nederland heeft behoefte aan wetenschappelijke doorbraken, aan fundamenteel en toegepast onderzoek, en aan een brede wetenschappelijke basis om de uitdagingen van de toekomst succesvol tegemoet te kunnen treden.

‘Het zou een vergissing zijn om ons te wentelen in zelfgenoegzaamheid’

De mensheid zoekt oplossingen voor milieuvraagstukken, gezondheidskwesties en duurzaamheidsthema’s. Nederlandse wetenschappers zijn het kapitaal van de toekomst, concludeert de  raad van bestuur, en investeren in hun kennis en kunde, in voldoende faciliteiten om hun kennis en innovatiekracht voldoende tot hun recht te laten komen, is onontbeerlijk om Nederland in de wetenschappelijke voorhoede te kunnen behouden. Het zou een vergissing zijn, concludeert NWO, om als Nederland ons te wentelen in zelfgenoegzaamheid.

Blijvend investeren in mensen en faciliteiten

Alleen met een actieve wetenschappelijke gemeenschap en de wetenschappelijke infrastructuur om echte innovatie tot stand te brengen, kan Nederland blijven meedoen aan de top. Daarvoor is het van levensbelang om te blijven investeren in mensen en faciliteiten. Zo niet, dan drijft Nederland snel af naar de subtop en zal wetenschappelijk talent uitwijken naar elders, met alle nadelige gevolgen van dien.

Het volledige position paper is te lezen via de website van NWO.