Kenniscafé Verdienen aan de Wadden?

Op 18 maart 2010 werd in het kenniscafé "Verdienen aan de Wadden?" gesproken over de toekomst van de Wadden en het precaire evenwicht tussen economie en ecologie met Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de RUG en bestuurslid van de Waddenacademie, Hans Revier, lector Mariene Wetlands Studies aan de Hanzehogeschool en oud-directeur van de Waddenvereniging en student economie Hendrik Hoekstra die voor de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde een rapport schreef over 100 jaar economische activiteit op Terschelling.

In het maandelijkse Kenniscafé Groningen vertellen lokale onderzoekers over hun drijfveren, resultaten en uitdagingen en gaan ze in gesprek met het publiek. De site Kennisdebat van de RUG biedt achtergrondinformatie en de mogelijkheid om mee te discussiëren over de thema's: Meer informatie: www.rug.nl.

Naar aanleiding van het kenniscafé was Jouke van Dijk zaterdag 20 maart om 18.20 te gast in het programma SneonS bij Omrop Fryslân. U kunt de uitzending nog bekijken via de website van omrop Fryslân: www.omropfryslan.nl. Klik bij links op Utsjoering mist, het laatste item van de uitzending gaat over het Wad.