Kennislink besteedt extra aandacht aan waddengebied

De poplair-wetenschappelijke website kennislink.nl besteedt de komende maanden extra aandacht aan het waddengebied.

Kennislink.nl zal de door de Waddenacademie uitgebrachte verkenningen als referentieliteratuur hanteren. Het eerste artikel is getiteld: "Waddengebied: ondergrond, ontstaan en klimaatverandering".