Kennisnetwerk Nederland-Duitsland over Eems in beeld gebracht

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga en is nu online.

Geulen en slib in de dollard. Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

De onderzoekers hebben een database opgesteld van personen met relevante kennis over de Eems. Vervolgens is er nagegaan op welke kennisthema’s de samenwerking met Duitsland beter kan.

Duitsland
Het verbeteren van de bilaterale kennisnetwerken rondom de Eems-Dollard is een belangrijke stap om de waterkwaliteit te verbeteren. Als er meer consensus is tussen Nederland en Duitsland over welke maatregelen nu echt de natuur herstellen, dan zal dit ook beter gezamenlijk worden opgepakt. Daardoor wordt de natuurherstelmaatregelen ook effectiever.

Knelpunten
De onderzoekers constateren dat er qua kennis uitwisseling tussen Nederland en Duitsland drie belangrijke knelpunten zijn:

1. De modellering: Er zijn meerdere losse modellen maar er is onvoldoende samenhang in alle losse modellen.
2. De monitoring: Er zijn meerdere losse meetnetten maar er is geen samenhang in alle meetnetten.
3. De kennisontwikkeling: Die is nodig bij de uitvoering van maatregelen waaronder ook een ‘community of practice’ over inrichtings- en beheersmaatregelen (onvoldoende kennis).

Kennistafels
De onderzoekers stellen voor om per thema kennistafels samen te stellen. Deze aanbevelingen en de onderzoeksresultaten worden donderdag 12 maart besproken tijdens een bijeenkomst over de Eems-Dollard. De Waddenacademie werkt op verzoek van Economie en Ecologie in Balans (E&E) en PRW aan een overkoepelend plan voor de monitoring van de Eems-Dollard. Op 23 april is daarvoor een bijeenkomst in Bad Nieuweschans.

Op 25 en 26 juni zal de Eems het thema zijn tijdens het 14e Symposium van de Waddenacademie. Vanaf 1 mei kunt u zich hiervoor inschrijven.

Het Rapport Kennisnetwerk Nederland-Duitsland is te downloaden via de website van het Programma Naar een Rijke Waddenzee.