Kiezers willen meer geld voor wetenschap - Vrienden van wetenschap van start

Den Haag - Om wetenschap hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen start het Innovatieplatform onder de noemer vrienden van wetenschap een grote maatschappelijke dialoog. Via www.vriendenvanwetenschap.nl kunnen geïnteresseerden meediscussiëren over de toekomst van wetenschap in Nederland.

Trekkers van het project zijn de leden van het Innovatieplatform Robbert Dijkgraaf (president KNAW) en René Smit (voorzitter College van Bestuur VU). Uit een representatieve burgerpeiling onder het electoraat, in opdracht van het Innovatieplatform blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders niet weet waar de Nederlandse wetenschap goed in is. Bovendien geeft driekwart van de bevolking aan meer te willen zien waar wetenschappers mee bezig zijn. Wel zien de meeste Nederlanders wetenschap als bron van welzijn en welvaart en vindt een meerderheid wetenschap een actueel en relevant thema voor de politiek.
Het Innovatieplatform heeft research- en consultancybureau MarketResponse opdracht gegeven een burgerpeiling te doen. MarketResponse deed een landelijk representatief onderzoek onder 1.005 personen van 18 jaar en ouder; de Nederlandse kiezer. Enkele opmerkelijke resultaten zijn: Een ruime meerderheid van de bevolking (61%) is geïnteresseerd in wetenschap; ze lezen erover in kranten en tijdschriften en kijken naar televisieprogramma's, of surfen op het internet. Bijna driekwart wil dat Nederland universiteiten op wereldniveau heeft. Een meerderheid ziet wetenschap als voorwaarde voor: langer en gezonder leven (90%); meer welvaart en welzijn (49%); het oplossen van problemen die in de samenleving spelen (70%). Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat er als gevolg van de crisis niet meer geld naar wetenschap moet, maar na het lezen van concrete voorbeelden van (opbrengsten van) wetenschappelijk onderzoek is 55% wel voorstander van het vergroten van investeringen in wetenschap. Er is ook gevraagd naar politieke
voorkeuren. Bij bijna alle partijen vindt de achterban, na het lezen van de voorbeelden, dat er meer of veel meer geld in wetenschap gestoken moet worden.

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat je wetenschap beter voor het voetlicht brengt door middel van duidelijke taal en concreetheid en dat vooral bètavoorbeelden aanslaan bij het publiek. Het hele onderzoek is te vinden op www.innovatieplatform.nl of www.vriendenvanwetenschap.nl.  Vanaf vandaag kan gediscussieerd worden via www.vriendenvanwetenschap.nl. Op 2 december komen de vrienden van wetenschap bij elkaar in de Fokker Terminal in Den Haag.