Kleine dorpen Noord-Groningen springlevend

Leefbaarheid hangt niet af van voorzieningen.

De kleine dorpen op het Noord-Groninger platteland zijn springlevend. Mensen wonen er met plezier en ze zijn gelukkig. Ook ouderen (65+) op het platteland zijn tevreden met hun woonomgeving en niet eenzaam zoals vaak wel wordt gedacht. De directe aanwezigheid van voorzieningen speelt hierbij geen bepalende rol.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek Bedreigd Bestaan, dat vrijdag 17 juni werd aangeboden aan de Groninger gedeputeerde Marianne Besselink. Besselink heeft onder meer krimp en leefbaarheid in haar portefeuille.
 
Krimp en leefbaarheid zijn belangrijke thema's anno 2011. Het Noord-Groninger platteland is een van de krimpregio's waar sinds enige jaren door bestuurders zorgelijk naar gekeken wordt. Hoe moet het verder met het platteland als er steeds minder voorzieningen komen?
 
Wat weinig mensen weten, is dat dezelfde onderwerpen de bestuurders en bewoners van Noord-Groningen vijftig jaar geleden ook al sterk bezighielden. Destijds trokken jonge landarbeiders weg naar andere regio's waar zij een beter leven konden opbouwen, bijvoorbeeld naar 'de grote werkstad' Rotterdam, naar de toen nog splinternieuwe Noordoostpolder of zelfs naar Canada. De dorpen liepen leeg. Zouden de kleine dorpen wel blijven bestaan?
 
Het nieuwe onderzoek, onder ruim 1600 inwoners van het gebied, laat zien dat bewoners van kleine dorpen op het Noord-Groninger platteland relatief gelukkig en tevreden met hun woonomgeving zijn. Dat zij in een hechte gemeenschap wonen, is daarvoor van groot belang. De directe aanwezigheid van voorzieningen speelt een veel minder grote rol. Mensen zijn redelijk mobiel en zij vinden dat er voor hen voldoende voorzieningen bereikbaar zijn.
 
Bedreigd Bestaan is uitgevoerd door onderzoeksbureau CAB in Groningen, in opdracht van de speciaal daartoe opgerichte stichting Bedreigd Bestaan. De onderzoekers focusten op hoe inwoners hun woonomgeving beleven en op de sociale factoren die een rol spelen in de leefbaarheid van het platteland. Daarmee onderscheidt Bedreigd Bestaan zich van veel ander (beleidsgericht) onderzoek dat zich meestal richt op de fysieke factoren als het woningbestand en de beschikbaarheid van voorzieningen en openbaar vervoer.
 
Bedreigd Bestaan levert door deze invalshoek verrassende resultaten op die soms een andere kant op wijzen dan andere onderzoeken. Dat biedt interessante alternatieve aanknopingspunten voor beleidsmakers op het gebied van krimp en leefbaarheid.
 
Het rapport Bedreigd Bestaan en de deelrapporten zijn te vinden op de website van CAB onder Publicaties.