Klimaatverandering en de Wadden: klimaat als kans

Prof. Pavel Kabat houdt zesde lezing in reeks over het waddengebied op maandag 4 april

Het klimaat verandert. De gevolgen van klimaatverandering in het waddengebied zijn al zichtbaar. Meest prominent is wellicht de zeespiegelstijging met flinke gevolgen voor de morfologie van het hele waddensysteem en voor de kustverdediging. De Deltacommissie stelt in haar rapport (Deltacommissie, 2008): "Het voortbestaan van de Waddenzee zoals wij die nu kennen, is echter niet vanzelfsprekend. De ontwikkelingen moeten in internationale context worden geobserveerd en geanalyseerd".
Wat betekent dit voor de Waddenzee en voor het hele Waddengebied? Is toekomstige klimaatverandering en zeespiegelstijging vooral een bedreiging of biedt deze juist nieuwe kansen voor innovaties en voor duurzame economische ontwikkeling in de regio?  

In zijn lezing zal prof. Kabat de kansen en bedreigingen die de Waddenregio tegemoet gaat als gevolg van - en reactie op de klimaatverandering - verkennen en analyseren. 
Prof. dr. Pavel Kabat is voorzitter en directeur  van de Waddenacademie-KNAW en hoogleraar Aardsysteemkunde en Klimaat Studies aan de Wageningen Universiteit. Hij is lid van de Deltacommissie (Commissie Veerman), en tevens Wetenschappelijke Directeur en Programmaraad voorzitter van  het Nationale Onderzoekprogramma "Klimaat voor Ruime". In 2007 was Kabat mede - ontvanger van de Nobel prijs voor Vrede voor zijn werk voor het IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change).

De lezing van Prof. Kabat, getiteld 'Klimaat verandering en de Wadden; klimaat als kans' is op 4 april aanstaande van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Kanselarij (Fries Museum), Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden.
Er is alle gelegenheid om met prof. Kabat en met elkaar in discussie te gaan. Toegang tot de lezing is gratis.

U bent van harte welkom!