KNAW geeft impuls aan vrije toegankelijkheid van wetenschappelijke informatie

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt dat onderzoeksgegevens en publicaties van met publiek geld gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moeten zijn. Onlangs is vastgesteld hoe zij in eigen huis open access en digitale duurzaamheid zal realiseren.

In februari heeft de KNAW vastgesteld hoe zij in haar eigen onderzoeksorganisatie open access (toegang voor iedereen) en digitale duurzaamheid (toegang in de toekomst) wil realiseren. In beginsel worden alle publicaties van KNAW-onderzoekers vrij toegankelijk. Dat gebeurt bij voorkeur direct, maar uiterlijk na achttien maanden. Onderzoeksdata worden vrij toegankelijk gemaakt en duurzaam opgeslagen, tenzij dringende redenen - privacy, wettelijke regelingen - daaraan in de weg staan. Ter ondersteuning van dit beleid zijn twee stimuleringsfondsen ingesteld waarvan KNAW-onderzoekers gebruik kunnen maken, één voor publicaties en één voor data, en wordt aandacht besteed aan voorlichting en scholing.

In het logisch verlengde van haar beleid neemt de KNAW deel aan het samenwerkingsproject OAPEN, waarin de levensvatbaarheid van een bedrijfsmodel voor het open access uitgeven van boeken wordt onderzocht.

Met dit beleid realiseert de KNAW een van de doelen uit haar Strategische Agenda 2010-2015.