KNAW Onderwijsprijs voor Garnalen zonder luchtje

Vanmiddag reikt de KNAW voor de vijfde keer de KNAW Onderwijsprijs uit aan de winnende leerlingen, docenten en scholen voor de beste vwo-profielwerkstukken.

Het Trippenhuis in Amsterdam

De KNAW Onderwijsprijs is een jaarlijkse prijs voor de beste vwo-profielwerkstukken van Nederland die creatief en gedegen onderzoek tonen. Een jury van topwetenschappers kiest uit de inzendingen de drie beste werkstukken van elk profiel, twaalf in totaal. De prijzen gaan naar de leerlingen die de profielwerkstukken hebben geschreven, hun begeleidende docenten en de scholen.

In totaal hebben 165 scholen 370 werkstukken ingestuurd voor de KNAW Onderwijsprijs 2013. De KNAW reikt op dinsdagmiddag 11 juni in het Trippenhuis in Amsterdam de KNAW Onderwijsprijs uit aan de leerlingen, docenten en scholen die de twaalf beste profielwerkstukken van Nederland leverden. De winnende werkstukken blinken uit in eigen onderzoek, originaliteit en kwaliteit. Actuele onderwerpen als crowdsourcing, duurzaamheid in de visserij, open source en oorlogsjournalistiek komen aan bod. Het is dit jaar de vijfde keer dat de KNAW Onderwijsprijs wordt overhandigd.

Ruben Hoekstra van het Willem Lodewijk Gymnasium uit Groningen wint de onderwijsprijs met zijn profielwerkstuk: Garnalen zonder luchtje. Een onderzoek naar de verduurzaming van de garnalenvisserij.

In zijn onderzoek geeft Ruben Hoekstra een analyse van de verschillende vismethodes met de gevolgen voor de ecologische omgeving. Hij beantwoordt de vraag hoe de Nederlandse visserij duurzamer kan worden. De ideale oplossing voor verduurzaming van de visserij is om een vistechniek te hanteren waarmee de opbrengsten worden verhoogd en waarbij de impact op het ecosysteem zo laag mogelijk is. Ruben Hoekstra laat zien dat een van de nieuwe technologische oplossingen om garnalen te vangen met minder bijvangst (de ‘brievenbus’) hoopgevend is, maar zeker nog niet perfect. Daarvoor moeten alle betrokken partijen volledig achter een duurzaam alternatief staan.

Bekijk ook het overzicht van alle winnende werkstukken.