KNAW zet feiten en onzekerheden in klimaatdebat op een rijtje

De KNAW heeft vanmiddag de brochure Klimaatverandering, wetenschap en debat aangeboden aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.

voorkant brochure klimaatverandering, wetenschap en debat

Daarin staan de natuurwetenschappelijke 'harde' feiten over ons klimaat op een rijtje en komen de controverses en onzekerheden in het klimaatonderzoek aan de orde. De Akademie vat in zeven stellingen over klimaatverandering samen over welke zaken de wetenschap het eens is. 

De brochure gaat ook over wetenschap in het algemeen: hoe werkt zij, wie mogen er meedoen aan het wetenschappelijk debat en onder welke voorwaarden?

De afgelopen paar jaar is de klimaatverandering onderwerp van bijzonder hevig debat geweest, zowel binnen als buiten de wetenschap. 'Climategate' en de ontdekking van fouten in het rapport van het klimaatpanel IPCC hebben tot publieke verwarring en verontwaardiging geleid. De discussie raakte daarbij al snel vertroebeld en trok zich weinig meer aan van de grenzen tussen politiek, media en wetenschap. Voor de meeste mensen is het haast onmogelijk om feiten en meningen uit elkaar te houden. Ook de aard van de wetenschap zelf draagt bij aan de verwarring, omdat een onderzoeker van nature zijn eigen criticus is en een toename van wetenschappelijke kennis niet vanzelf tot een toename van zekerheid leidt.

De Akademie ziet het als haar taak om ook de niet-wetenschappelijk ingewijde in staat te stellen een oordeel te vormen over klimaatverandering. Met deze brochure wil de KNAW, als 'honest broker' in kennis, een beeld geven van de stand van zaken bij klimaatverandering. Wat weten wij, en hoe zeker zijn we daarvan? Waar liggen de controverses en waarom zijn die er? Aan de brochure hebben tientallen wetenschappers van binnen en buiten de Akademie een bijdrage geleverd.  

Klimaatverandering, wetenschap en debat is geschreven door een commissie bestaande uit de Akademieleden Henk Dijkstra, Louise Fresco, Henry Hooghiemstra, Hans Opschoor en Rudy Rabbinge (voorzitter).
De brochure is als pdf beschikbaar of gratis te bestellen.

Direct naar de zeven stellingen over klimaatverandering.