Koelwater door een vissenoog bekeken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Zwanette Jager.

Zicht op de Eemshaven vanaf de dijk.

Er kan veel vissterfte worden voorkomen door innovatieve water- en visontziende koelwatertechnologie toe te passen. Dus waar is het wachten op? 
Er is discussie over de in aanbouw zijnde centrales in de Eemshaven. Staatssecretaris Henk Bleeker schreef op 23 november aan de Tweede Kamer dat extra onderzoek naar de lozing van koelwater en vispopulaties niet nodig is. Zwanette Jager zet de koelwaterproblematiek in (vissenoog)perspectief en pleit voor heroverweging van het besluit van Bleeker. 

Dr. Ir. Zwanette Jager is werkzaam bij ZiltWater Advies, dat zich bezighoudt met de relaties tussen estuariene watersystemen en menselijk gebruik.

Lees het volledige artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.