Kokkelbestand 2011 nog steeds belangrijke basis voor Waddenzee

De kokkelvoorraad in de Waddenzee wordt nog steeds sterk gedomineerd door de sterke jaarklasse uit 2011. De totale hoeveelheid kokkels is tussen 2015 en 2016 met zo’n 12% afgenomen, maar is nog steeds relatief hoog.

Kokkels

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat IMARES (tegenwoordig ‘Wageningen Marine Research’) in opdracht van het ministerie van EZ heeft uitgevoerd naar het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren.

De totale hoeveelheid versgewicht aan kokkels in de Waddenzee wordt voor september 2016 geschat op 391.9 miljoen kilogram (in het litorale deel). In 2015 was dit nog 445.6 miljoen kilo. De hoeveelheid kokkels bepaalt hoeveel de kokkelvissers vanaf september mogen opvissen in de Waddenzee. Dit mag maximaal 2,5% zijn van de totale hoeveelheid aanwezige oogstbare kokkelbestanden.

Lees het volledige bericht op de website van Programma naar een Rijke Waddenzee