Kritische bijdrage aan de wetenschappelijke discussie over effecten gaswinning op Ameland

cover rapport

ir. Adriaan Houtenbos heeft een kritische analyse gemaakt van het rapport van de Begeleidingsommissie Monitoring  Bodedemdaling Ameland over de monitoring van de effecten van bodemdaling op Ameland-Oost.

Bekijk het rapport  'Bodemdaling Waddenzee 1977-2011' van ir. Houtenbos.