Kunstmaand levert Ameland veel op

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pieter Smit, directeur van Kunstmaand Ameland.

De vuurtoren van ameland

Aanzet tot het idee was dat er bij het ontstaan in 1996 veel gesproken werd over seizoensverlenging. Het toerisme-seizoen eindigde in die tijd begin september, dan kwam de herfstvakantie nog en daarna werd het stil. Een novemberkunstmaand zou dan ook een goede economische impuls zijn en waarschijnlijk een andere doelgroep naar het eiland trekken.

De initiatiefnemers van toen, Roel Cazemier (burgemeester), Geert Dokter (directeur Wagenborg Passagiersdiensten), Klaas Touwen (uitgever van De Amelander en Pieter Smit (directeur VVV) waren enthousiast. Dit enthousiasme werd echter niet door iedereen gedeeld, er was veel scepsis. Moderne kunst in november, zou dit wel ooit wat worden? Gelukkig waren er ook bedrijven die het idee steunden en werd het plan gerealiseerd.

De eerste jaren ging het moeizaam, er was weinig draagvlak c.q. geloof bij ondernemers dat het zou uitgroeien tot iets substantieels. Sinds 2009 is de Kunstmaand een zelfstandige stichting, met een bestuur, directie en artistiek leider en als evenement niet meer weg te denken. Daarnaast zijn er diverse commissies actief.
De invulling van de Kunstmaand heeft in de loop der jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De Nordic Art Connection (die vroeger door de handelsvaart werd gebruikt) is nu de regio waaruit kunstenaars geselecteerd worden.

Wat begon met twintig kunstenaars uit het noorden van Nederland die vier weekeinden in november exposeerden op zeven locaties is uitgebreid naar 120 kunstenaars uit Nederland, Duitsland en Scandinavië op 45 locaties die de gehele maand exposeren over het gehele eiland.

Het evenement is uitgebreid met concerten, poëzie, lezingen, workshops, Scandinavische films en rondleidingen. Het aantal bezoekers is gegroeid naar zevenduizend en de gemiddelde verblijfsduur inmiddels vier dagen. Naast locaties in kerken, galeries en hotels wordt er kunst getoond op buitenlocaties. Het gehele eiland dient als decor. Met meerdere evenementen en instanties zoals het Madnessfestival, Amelander product, het Noordelijk Film Festival en Amelander musea wordt samengewerkt.

Met de musea vindt afstemming plaats over hoe die als locaties ingevuld kunnen worden in november of een activiteit kunnen bieden. Zo zijn er Scandinavische filmavonden die in nauwe samenwerking met het Noordelijk Film Festival geselecteerd worden.

Bij de opening worden Amelander producten aangeboden als hapje, en met de horeca wordt een proefroute georganiseerd. Met het Madnessfestival worden projecten uitgewisseld. Er wordt veel samengewerkt met buitenlandse kunstenaars en verenigingen.

Het bedrijfsleven is zeer positief. Een muisstille novembermaand is nu een levendige maand met een plezierig publiek en een hoog bestedingspatroon. Er komen veel nieuwe gasten.

Kunstmaand Ameland past inmiddels bij het toeristisch product Ameland en speelt via projecten in op ontwikkelingen van het eiland zoals duurzaamheid, natuurbeleving en energiebeleid. Als Stichting Kunstmaand Ameland blijven we vechten voor de financiële stabiliteit op de lange termijn. We willen het niveau handhaven en naar een nog hoger niveau tillen. Met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, een positieve bijdrage van bedrijven, gemeente en provincie in middelen en faciliteiten kan de Kunstmaand een grote bijdrage leveren aan het eiland met een gestage groei van bezoekers.

Dit artikel verscheen op 2 december in het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.