Kwart miljoen euro voor gedragsbiologe

Dr. Kimberley Mathot van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft een Veni beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Kennis in een onzekere wereld

Mathot gaat de Veni beurs van 250.000 euro gebruiken voor onderzoek naar hoe en waarom individuele kanoeten verschillen, in de manier waarop ze investeren in kennisvergaring en wat de gevolgen zijn van zulke verschillen in het zoeken van voedsel en trekgedrag.
Kanoeten zijn schelpdier etende wadvogels die gebruik maken van verschillende leefomgevingen wereldwijd. De ondersoort Calidris canutus islandica broedt op de Arctische toendra en overwintert langs de kustgebieden van Noordwest-Europa. Het verzamelen van informatie is noodzakelijk voor kanoeten om hun gedrag aan constant veranderende omstandigheden aan te passen. Individuen verschillen vaak in hoeveel ze investeren in kennisvergaring. Met de Veni beurs wil Mathot begrijpen hoe en waarom individuele kanoeten verschillen in de manier waarop ze investeren in kennisvergaring en hoe ze zich aanpassen aan een snel veranderende wereld.
 
Kimberley Mathot studeerde gedragsecologie in Canada. In 2005 liep ze stage bij het NIOZ en onderzocht ze de gedrag en fysiologische aanpassingen van kanoeten op veranderingen in waargenomen predatiegedrag. Na haar promotie in 2010 in Canada, werkte ze als postdoc bij zowel de afdeling Gedragsecologie en Evolutionaire Genetica als bij de onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie van Variatie bij het Max Planck Institute for Ornithology in Duitsland.
Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls van NWO voor excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. De onderzoekers staan aan het begin van hun wetenschappelijke carrière en vertonen een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De pas gepromoveerde onderzoekers krijgen met de Veni van 250.000 euro de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.