Landschapsbiografie zet verhaal Nationale Parken scherp neer

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers van de Hollandse Duinen, NL Delta , De Veluwe en het Waddengebied. Een landschapsbiografie vertelt het verhaal van de geschiedenis van een specifiek gebied en wat daarvan tegenwoordig nog in het landschap is terug te zien. Het is een boeiend, verrassend en rijk geïllustreerd levensverhaal van onze mooiste natuurgebieden. Wie het verleden van deze gebieden begrijpt, kan ook werken aan de toekomst ervan. De Landschapsbiografieën zijn geschreven door Jan Neefjes, Meindert Schroor (Wadden) en Lisa Timmerman (NL Delta).

Cover Landschapsbiografie van de Wadden

Natuur, cultuurhistorie en landschap

De vertegenwoordigers van de vier bovengenoemde gebieden krijgen deze landschapsbiografie als onderdeel van hun prijs als winnaar van de verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland in 2016. De verkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’.

Landschapsbiografie van het Waddengebied

Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van het Waddengebied aan de hand van de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied.
Het Waddengebied is het deel van de Zuidelijke Noordzeekust dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg. Deze publicatie behandelt hoofdzakelijk de eilanden, de Waddenzee en de buitendijkse kwelders en dijken op het vasteland. Het Waddengebied is uniek in de wereld. Onder de invloed van eb en vloed is het landschap constant aan verandering onderhevig. Deze publicatie is een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?

Download de Landschapsbiografie van het Waddengebied via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De overige landschapsbiografieën zijn als downloadbestand beschikbaar via: https://cultureelerfgoed.nl/publicaties

Lees ook het artikel in de Leeuwarder Courant over de Landschapsbiografie van de Wadden Op het Wad was de mens altijd opportunist.