LC-Klimaatdebat: de aarde 2 graden warmer, is dat erg?

Op 17 oktober organiseert de Leeuwarder Courant samen met de Friese Milieu Federatie een debatavond over het klimaatakkoord en de energietransitie. In de Leeuwarder Courant van 13 oktober belichten klimaatjournalist Marcel Crok en wetenschapper Pier Vellinga twee kanten van de klimaatmedaille.

Pier Vellinga

Waar de één zijn daken vult met zonnepanelen, denkt de ander dat het zo’n vaart niet loopt. Onderwijl kijkt iedereen naar Den Haag voor een antwoord op de vraag: ,,Wat gaat de energietransitie mij kosten?’’

Tijdens het LC Klimaatdebat, op woensdag 17 oktober wordt geprobeerd op die vraag te beantwoorden.

Lees hier het artikel in de Leeuwarder Courant van 13 oktober: LC-Klimaatdebat: de aarde 2 graden warmer, is dat erg?

Meer informatie over het LC-Klimaatdebat.