Lectorale rede drie lectoren Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer

Op 21 april jl. hielden dr.ir. Derk Jan Stobbelaar, dr. John Janssen en dr.ir. Martijn van der Heide hun lectorale rede en werden hiermee officieel geïnstalleerd als lectoren Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein.

Sinds 1 juni 2010 heeft Hogeschool Van Hall Larenstein een nieuw lectoraat: Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer, dat gekoppeld is aan de opleiding Bos- en Natuurbeheer.

Het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer streeft naar een bredere visie op natuurbeheer, waarbij de ecologische waarden van natuur samenhangen met de geschiedenis van het landschap en met de economische mogelijkheden voor het behoud, beheer en ontwikkeling ervan. Om dit te bereiken zijn er drie Groene Plus lectoren in deeltijd benoemd, elk gespecialiseerd in een ander aspect van natuur- en landschapsbeheer: milieu-econoom Martijn van der Heide, ecoloog John Janssen en sociaal wetenschapper Derk Jan Stobbelaar. Op 21 april 2011 werden zij officieel geïnstalleerd als lectoren Geïntegreerd Natuur- en landschapsbeheer. 

Lees de uitgesproken tekst (pdf 0,3 Mb) van de lectorale rede van de drie nieuwe lectoren.