Leestekens van het landschap

De website leestekens van het landschap geeft informatie over de betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van meer dan driehonderd cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen in Nederland. Tezamen vertellen deze het verhaal van de rijke verscheidenheid van het Nederlandse landschap en van de boeiende wisselwerking tussen mens en natuur in het verleden. Veel van deze leestekens zijn nog altijd heel goed herkenbaar in het landschap, ook in het waddengebied.

Screenshot website leestekens van het landschap

De lijst met landschapselementen is niet compleet en iedereen die kennis heeft over landschapselementen kan bijdragen om de lijst compleet te maken door het aanmaken van een account op de website.

De website leestekens van het landschap vormt een hulpmiddel om het landschap in de eigen leefomgeving te leren lezen en begrijpen. De website is gemaakt door deskundigen van Landschapsbeheer Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen met financiële steun van het Leestekens van het Landschap Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Meer informatie: www.leestekensvanhetlandschap.nl