Lezing Jouke van Dijk "Het Noorden in de economische storm"

Als onderdeel van de Lezingenserie over recessie, Friesland en de banken heeft Jouke van Dijk, bestuurslid van de Waddenacademie op 10 maart 2010 in Leeuwarden een lezing gegeven getiteld: "Het Noorden in de economische storm"

De huidige economische recessie heeft een sterk internationaal karakter. Toch worden lang niet alle landen in dezelfde mate getroffen. Opvallend zijn bijvoorbeeld de doorgaande groeicijfers van China en enkele andere  opkomende economieën. Wat zijn de sociaaleconomische consequenties van de crisis voor de reële economie? Er gaan banen verloren, maar is dat tijdelijk of structureel? In het bijzonder zal deze avond worden ingegaan op de consequenties voor het Noorden en Fryslân in het bijzonder. Vergelijkingen worden gemaakt met de economische recessie van de jaren tachtig en de beurscrisis van 1929. Tot slot wordt ingegaan op de rol van de overheid. Wat kan en moet er worden gedaan om de ergste effecten te dempen. Leven we in een methadon-economie?

Bekijk de pdf met fileadmin/inhoud/pdf/03-Thema_s/Economie/Jouke_van_Dijk_StudiumGeneraleFryslanDEFweb.pdfde sheets van de lezing (pdf 1 Mb).