Lezing Katja Philippart op This side of Paradise

Afgelopen weekend vond het congrestival This Side of Paradise plaats. Een meerdaags natuurevenement dat inhoudelijke lezingen en excursies combineert met andere goede dingen in het leven.

Afsluitdijk. Foto:Beeldbank RWS. Joop van Houdt

Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie bij de Waddenacademie, verzorgde hier een lezing in het blok Wad en zee met als titel: De Afsluitdijk: dikke streep of stippellijn?

De afsluiting van de voormalige Zuiderzee wordt wel de grootste ecologische ramp in de geschiedenis van de westelijke Waddenzee genoemd. Een deel van het estuarium werd een zoetwater basin, waarvan vervolgens ook nog eens grote delen werden ingepolderd. Hiermee veranderde het leefgebied voor veel planten en dieren, waaronder dat van trekvissen zoals bot, paling en spiering. Maar in hoeverre is de Afsluitdijk nog steeds doorlaatbaar voor trekvissen, en hoe kan deze doorlaatbaarheid eventueel worden vergroot? En hoe verhoudt zich dat tot andere maatregelen, zoals reductie visserij, die de lokale bestanden van trekvissen zouden kunnen versterken? In de lezing van Katja Philippart werden de getallen op een rijtje gezet.

Bekijk de pdf van de lezing: De Afsluitdijk: dikke streep of stippellijn? (pdf 31 Mb).

Meer over This side of Paradise