Lezing Meindert Schroor op conferentie geschiedenisnetwerk

Op 6 april werd in Lingen (DLD) een conferentie georganiseerd door het Geschiedenisnetwerk over migratie in de Nederlands-Duitse grensstreek in heden en verleden.

sheet presentatie

Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie van de Waddenacademie gaf op deze conferentie een lezing over de geschiedenis van de Duitse en Nederlandse arbeidsmigratie in het Waddengebied samen met Hidde Feenstra. Bekijk de pdf van deze presentatie (tekst in het Duits)

Het Geschiedenisnetwerk is in 2014 opgericht en stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Op het moment omvat het zes instituten: de Emsländische Landschaft, het Emslandmuseum Lingen en de Ostfriesische Landschaft in Duitsland en het Drents Archief, de Waddenacademie alsook de Fryske Akademy in Nederland.

Voor meer informatie kijk op de website: www.gesnet.eu