Lezingenreeks van de Nationale UNESCO Commissie en de Waddenacademie over het waddengebied

de Nationale UNESCO Commissie en de Waddenacademie organiseren vanaf najaar 2010 in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een lezingenreeks over het waddengebied.

In 2009 is de Waddenzee geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Om op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te komen moet een gebied heel bijzonder zijn (in de bewoordingen van UNESCO: het moet hier gaan om een outstanding universal value). Naar aanleiding van dit heuglijke feit organiseren de Nationale UNESCO Commissie en de Waddenacademie in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een lezingenreeks over dit unieke gebied, waarbij het waddengebied vanuit verschillende invalshoeken wordt beschouwd.

De lezingenreeks wordt gehouden in het Rijksmonument de Kanselarij te Leeuwarden.
Moderator is Drs. Bert Looper, directeur van Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum).

De Wadden als Unesco-werelderfgoed
Maandag 4 oktober 2010
20.00 - 21.30 uur
Drs. Greetje van den Bergh, (voorzitter Nationale UNESCO Commissie)

De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte
Maandag 1 november 2010
20.00 - 21.30 uur
Prof.dr. Salomon Kroonenberg, (emeritus hoogleraar Geowetenschap TUD)

Natuur(behoud) in een veranderende wereld
Maandag 6 december 2010
20.00 - 21.30 uur
Prof.dr. Peter Herman, (hoogleraar ecologie RU, bestuurslid Waddenacademie)

De waardebepaling van het waddengebied Maandag 7 februari 2011
20.00 - 21.30 uur
Prof.dr. Henk Folmer, (hoogleraar Economie RUG en WUR)

Het waddengebied; de omstreden toekomst van een culturele erfenis
Maandag 7 maart 2011
20.00 - 21.30 uur
Drs. Otto S. Knottnerus, (free-lance historicus)

De gevolgen en kansen van klimaatverandering voor het waddengebied
Maandag 4 april 2011
20.00 - 21.30 uur
Prof.dr. Pavel Kabat, (hoogleraar Aardsysteemkunde en Klimaatstudies
WUR, voorzitter Waddenacademie)

De Waddenzee als schakel in een internationaal meta-ecosysteem
Maandag 2 mei 2011
20.00 - 21.30 uur
Prof.dr. Theunis Piersma, (hoogleraar Dierecologie RUG)

Toegang is gratis.

Meer informatie in de kalender van de Waddenacademie