Living Planet Report WNF: 'Herstel natuur in delta helpt Nederland beschermen tegen stijgende zeespiegel'

Nederland heeft een unieke kans om de verloren deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terug te brengen en tegelijkertijd het landschap te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Door natuur en water de ruimte te geven ontstaat een groene kustverdediging als alternatief voor hogere dijken, dammen en meer stortsteen. Een open verbinding tussen zee en rivier en herstel van zandplaten, kwelders en schelpdierbanken geeft ook trekvogels en -vissen een toekomst in de Nederlandse delta. Dat staat in het 'Living Planet Report ‘Zoute en Zilte Natuur in Nederland' waaraan NIOZ heeft bijgedragen.

Cover Living Planet Report

Het Living Planet Report over trends in dierpopulaties in Nederland concentreert zich dit keer op de Zuidwestelijke Delta, Waddenzee, Noordzee, kustzone en de duinen. Niet eerder werden voor deze gebieden zoveel data van onderzoeksinstellingen en de soortenorganisaties over diersoorten samengebracht en geanalyseerd. Het rapport is een samenwerking van het Wereld Natuur Fonds (WNF) met de soortenorganisaties, Sovon en Naturalis Biodiversity Center. Gegevens over de zoute en zilte natuur komen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

Sinds 2008 neemt het NIOZ jaarlijks op meer dan 4500 plekken in de Waddenzee monsters van bodemdieren die leven in en op de droogvallende platen. Deze monsters worden bij het NIOZ in het laboratorium uitgezocht en op naam gebracht. Dit SIBES project (Synoptic Intertidal BEnthic Survey) levert gegevens op die van onschatbare waarde zijn om bijvoorbeeld het voedsellandschap voor vogels en vissen te bepalen. "Het toont de eerste verborgen mechanismen in de wadbodem", legt prof. dr. Theunis Piersma (NIOZ/RUG) uit. "Bovendien is het langlopende bemonsteringsprogramma met zijn 4.500 monsterpunten wereldwijd uniek."

Het tweede rapport over trends in dierpopulaties in Nederland concentreert zich dit keer op de Zuidwestelijke Delta, Waddenzee, Noordzee, kustzone en de duinen. Niet eerder werden voor deze gebieden zoveel data van onderzoeksinstellingen en de soortenorganisaties over diersoorten samengebracht en geanalyseerd.

Lees het volledige bericht op de website van het NIOZ.