Masterplan Kust en erfgoed

Het ontwikkelen van dijken als ‘scenic route’ van waar af het afwisselende landschap met terpen, wierden en kwelders te zien is, het multifunctioneel versterken van de harde keringen met aandacht voor recreatie en –opmerkelijk- het toelaten van getijdenwerking in het Lauwersmeer, dat zijn een paar aanbevelingen uit het masterplan Kust en Erfgoed dat vorige week aan deltacommissaris Wim Kuijken is aangeboden.

cover

Het masterplan geeft een overzicht van de cultuurhistorische rijkdom en diversiteit van de Nederlandse kust en doet een aantal aanbevelingen om cultuurhistorie te integreren in plannen om de kust in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk te maken. Het masterplan is opgesteld in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in nauw overleg met vertegenwoordigers van de kustprovincies.

Het masterplan Kust en Erfgoed is te downloaden op de website van de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed