Meer samen doen om samen meer te doen in het waddengebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas Eenhoorn, onafhankelijk voorzitter Regiecollege Waddengebied.

Het wad bij Den Oever. Foto: TS.

Wie aan beleid of beheer doet voor het waddengebied prijst zich gelukkig. Wie wil er immers niet werken voor zo’n parel in de kroon van ons land? De eerste hoofdstukken van een beleidsstuk over de wadden lezen meestal als een roman. Er spreekt passie uit, er staan prachtige vergezichten geschetst, stippen gloren aan de horizon. Wie beleid of beheer van het waddengebied onderzoekt stuit op al die passie van al die werkers, spreekt over kluwens en wirwar, over te veel initiatieven.

Wie met al die passie aan beleid of beheer doet, weet dat er niet een rechte weg van A naar B gaat bij de uitvoering van waddenbeleid en waddenbeheer. De Waddenzee als ecosysteem is nog lang niet goed genoeg in beeld. De Waddenzee is een natuurgebied met veel meer economische dynamiek dan andere natuurgebieden. Steeds komt het er op aan om de waddenwaarden in ecologische én economische zin te dienen. Daarvoor is veel ecologisch onderzoek en afstemmingsoverleg nodig, om niet steeds bij de rechter aan te kloppen.

Lees het volledige artikel Meer samen doen om samen meer te doen op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.

Meer informatie over het Regiecollege Waddengebied op waddenzee.nl.