Meer werk per hectare in het waddengebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier Vellinga, hoogleraar Water en Klimaat en directielid van de Waddenacademie. De werkgelegenheid in het waddengebied staat onder druk. Per hectare zijn er steeds minder mensen nodig in de landbouw. Kan het ook anders?

Akkers nabij de dijk ter hoogte van Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

Akkers nabij de dijk ter hoogte van Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

Een zorgboerderij, camping of bêd en brochje levert inderdaad meer werkgelegenheid per hectare, maar daar gaat het nu niet om. Als Waddenacademie stellen we de vraag: kun je in het waddengebied voedsel produceren waar de markt meer voor betaalt, met meer werkgelegenheid per hectare. Deze vraag hebben we voorgelegd aan ruim zestig deskundigen, en ondernemers.

De conclusie is dat meerdere teelten zich aanbieden, die passen bij de unieke kwaliteiten van het waddengebied. Meerdere ondernemers zijn bereid te investeren. Zij het dat ze ook de risico's zien en de problemen.

Lees het volledige artikel Meer werk per hectare in het waddengebied op de website van het Friesch Dagblad. Hier vindt u ook de mogelijkheid om te reageren op het artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.