Meer zeehonden in de Wadden maar minder zeehonden Nederlandse deel Waddenzee

Het aantal zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee is in vergelijking met vorig jaar afgenomen met ongeveer 12 procent.

Luchtfoto zeehondentellingen. Foto Salko de Wolf, Ecomare.

Wadden Sea World Heritage: In 2012 is het grootste aantal zeehonden geteld sinds het begin van de Waddenzee-brede zeehondentelling in 1975, aldus de Trilaterale Seal Expert Group, bestaande uit deskundigen uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Resultaten van dit jaar sluiten aan bij de trend van de afgelopen negen jaar, waarin een continue groei te zien is van de zeehondenpopulatie in de trilaterale Waddengebied sinds de grote epidemie in 2002, waarbij meer dan de helft van de populatie stierf.

Lees het complete artikel bij Wadden Sea World Heritage: Seal Count 2012: more seals than ever before in the Wadden Sea.

Resultaten uit eerdere jaren van de Trilaterale Seal Expert Group voor de gewone zeehond en grijze zeehond.