Met Waddenzee gaat het zo slecht nog niet

HAREN - De keuzes zijn gemaakt en er is veel tot stand gekomen. Wie Hendrik Oosterveld van de noordelijke directie van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) gisteren beluisterde, kan slechts vaststellen dat het met deWaddenzee zo slecht nog niet gaat.

Inderdaad, stelde Oosterveld, "wij zijn op de goede weg. Maar nu is het zaak om niet te verslappen." De LNV-vertegenwoordiger sprak op een door de Waddenacademie georganiseerd symposium in Haren. De bijeenkomst maakte duidelijk dat er veel onderzoek in de steigers staat, van het Deltaprogramma dat nodig is door de klimaatverandering tot een studie naar mosselvisserij op het Wad. Oosterveld gaf alvast positieve signalen, die hij op zijn beurt overnam van Jaap de Vlas, onderzoeker bij Rijkswaterstaat.

Met de waterkwaliteit staat het er ,"niet slecht" voor. De visserij is verbeterd en dat proces gaat nog steeds door. Met de planten en dieren gaat het redelijk, al is het oppassen voor exoten die inheemse soorten kunnen verdringen. Met de zeehond gaat het goed, met de vogels ook.De LNV-man stelde zelf vast dat het beleid verschuift van behoud naar actief natuurherstel.Dat biedt nieuwe kansen, vindt Oosterveld. Vooral als economen samen met ecologen voor evenwicht zorgen.

Ondertussen is er wel de dreiging van een veranderend klimaat, met een zeespiegel die deze eeuw mogelijk met wel 85 centimeter kan stijgen. Daar wordt nu een speciaal op de Waddenzee afgestemd Deltaprogramma voor gemaakt.

Aan het eind van het symposium kreeg hoogleraar en waddenonderzoeker Theunis Piersma uit handen van fotograaf Peter Elenbaas het eerste exemplaar van 'De Wadden onbewolkt', een boek met foto's van Elenbaas, met begeleidende teksten van LC-redacteur Wio Joustra.

Lees ook het verslag van het symposium van de Waddenacademie op 24 juni 2010.