Migratie in de grensstreek vroeger en vandaag

Op 6 april wordt in het Theaterpädagogische Zentrum in Lingen een conferentie georganiseerd die zich op migratie in de Nederlands-Duitse grensstreek in heden en verleden richt. Wat weten wij over de Duitse en Nederlandse arbeidsmigratie in het Waddengebied? En kunnen we gebruik maken van de kennis uit migratiegeschiedenis voor de actuele situatie in Europa?

Hollandgangers, jonge vrouwen uit Lingen (DLD) als dienstmeisje werkzaam in NL op de foto in Hollandse klederdracht, omstreeks 1925

Het grensoverschrijdende Geschiedenisnetwerk verbindt diverse culturele en wetenschappelijke instituten uit de grensregio. Op de tweede conferentie van het netwerk zal Jannis Panagiotidis van het Instituut voor Migratiegeschiedenis en Interculturele Studies in Osnabrück een lezing geven over migratiegeschiedenis en schetst hij mogelijke perspectieven voor de actuele vluchtelingencrisis in Europa. Christoph A. Rass, eveneens van het instituut in Osnabrück stelt een modelproject uit de regio Emsland/Bentheim voor. In zijn lezing onderzoekt hij hoe identiteiten kunnen worden vormgegeven in een migratiesamenleving.

Rond lunch is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een  rondleiding door het Emslandmuseum Lingen of door het Stadtarchiv Lingen. Vervolgens worden twee projecten in het kader van het geschiedenisnetwerk gepresenteerd: Nieuwe gezichtspunten op de migratiegeschiedenis van het Waddengebied  (Waddenacademie, Leeuwarden) en Migration in der Ems Dollart Region. Leren und arbeiten jenseits der Grenze (een samenwerking van de Emsländische Landschaft en het Emslandmuseum Lingen). Deze projecten zijn door middel van het Europees INTERREG-programma gefinancierd.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden via Jana Schatto (Fryske Akademy) onder jschatto@fryske-akademy.nl. De deelname is kosteloos.

Het Geschiedenisnetwerk is in 2014 opgericht en stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Op het moment omvat het zes instituten: de Emsländische Landschaft, het Emslandmuseum Lingen en de Ostfriesische Landschaft in Duitsland en het Drents Archief, de Waddenacademie alsook de Fryske Akademy in Nederland.

Voor meer informatie kijk op de website: www.gesnet.eu