Minister Cramer keurt Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014 goed

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft het Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014 goedgekeurd op voorstel van het Regionaal College Waddengebied (RCW).

Het nieuwe Uitvoeringsplan brengt meer focus in de besteding van de gelden uit het Waddenfonds. Alleen projectvoorstellen die daar goed in passen, zullen worden gehonoreerd.

Dankzij de goedkeuring door minister Cramer kan de derde tender Waddenfonds worden geopend. Projectvoorstellen kunnen van 22 maart tot en met 29 april 2010 worden ingediend bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Voor deze tender wordt een bedrag van 33 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 1 miljoen euro voor projecten met een subsidiabel bedrag kleiner dan  200.000 euro.

Meer informatie:
www.vrom.nl/waddenzee
Uitvoeringsplan 2010 - 2014