Mokbaai heeft eigen getijbeweging

Door zijn specifieke vorm heeft de Mokbaai een kleine eigen getijbeweging bovenop het standaard Maan-Zon getij zoals dat in het Marsdiep plaatsvindt. Dit ontdekte master student Jordy de Boer, die bij het NIOZ zijn afstudeerproject doet voor de Koninklijke Technische Hogeschool in Stockholm.

Mokbaai bij hoog-

.... en bij laagwater. De staken geven de vaargeul aan.

De Jetski bij de meetpaal naast de TESO haven. Hier bevond zich dieptemeter 1.

Iedereen kent de standaard getijbeweging in het Marsdiep met een regelmatige periode van ongeveer 12½ uur tussen opeenvolgende hoog- en laagwaters. Uit vergelijking van de gegevens van een dieptemeter bij de ingang van de Mokbaai in de vaargeul naast de TESO haven en een dieptemeter in de haven van de Joost Dourlein Kazerne van het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine kwam Jordy tot de ontdekking dat het getij in de Mokbaai extra 'trilt' met een periode van slechts ½ uur rond laagwater en 3 kwartier rond hoogwater. Dit verschil tussen hoog- en laagwater komt doordat de vorm van het Mokbaaibekken rond laagwater heel anders is dan rond hoogwater. Bij laagwater is er een groot oppervlak aan drooggevallen wadplaat met een smalle vaargeul naar een met water gevuld kommetje in het centrale gedeelte van de baai, terwijl bij hoogwater de baai voor een groot deel is volgelopen (zie foto's). NIOZ fysisch oceanograaf en hoogleraar Golfdynamica aan het IMAU van de Universiteit Utrecht prof. Leo Maas, postdoc onderzoeker Janine Nauw en junior onderzoeker Sjoerd Groeskamp hadden zo'n eigen-trillend getijgedrag van de Mokbaai op theoretische gronden al voorspeld. Overigens is de variatie in waterhoogte (amplitude) van deze 'eigentrilling' van de Mokbaai slechts heel klein; slechts plus of min 1 cm bovenop het standaard door het Marsdiep gedicteerde getij, dat een waterhoogte verschil tussen hoog- en laagwater heeft van 1-1,5 m. Jordy "Veel praktisch nut heeft mijn wetenschappelijke vondst dus niet, maar het is mooi om een theoretische voorspelling zo om de hoek van het NIOZ te kunnen testen en dergelijke kleine afwijkingen toch succesvol in het veld te kunnen meten".

Deze week namen onderzoekers-in-opleiding (OIO's) aan de TU Delft Matthieu de Schipper en Sierd de Vries samen met Master student Roeland de Zeeuw een groot aantal zeer nauwkeurige diepteprofielen van de Mokbaai op tijdens de verschillende fasen van het dubbeldaags getij. Dit gebeurde met behulp van onder een Jetski gemonteerde dieptemeter in combinatie met GPS positiebepaling. Uiteraard bleef de snelheid van het vaartuig hierbij uiterst gering om een zo nauwkeurig mogelijke meting uit te voeren en het ecosysteem zo min mogelijk te verstoren. In het kader van dit project hebben ze zelfs al een klein bedrijfje opgezet, genaamd Shore (www.shoremonitoring.nl).